Teyemmüm

Teyemmüm, sekiz şartla sahih olur.  Birincisi: Niyet. Niyet, kalbin fiili yapmaya bağlanmasıdır. (Kalbin, hangi fiili yaptığını bilmesidir). Niyetin vakti, elleri teyemmüm yapılan şeye vurma ânıdır. Niyetin de sahih olması için üç şart vardır. Müslüman olmak, temyiz çağına gelmiş olmak ve neye niyet ettiğini bilmek. Alınan teyemmümle namaz  kılabilmek için niyette, şu üç şarttan biri bulunması gerekir: Ya taharet niyetiyle, ya namaz kılmak için, ya da taharet olmadan yapılmayacak bir şeyi yapabilmek için teyemmüm almak. Buna göre sadece teyemmüm için ya da cünüp olmadığı  zamanlarda Kur’an okumak için teyemmüm almaya niyet etmişse bu teyemmümle namaz kılamaz.  İkincisi: Teyemmümü mübah kılan bir özrün bulunması. Şehirde de olsa suyun bir mil (yarım saatlik yürüyüş kadar) uzakta bulunması, hastalığın ortaya çıkması, hastalığa ya da telef olmaya sebep olmasından korkulan soğuğun bulunması, düşman korkusu, susuzluk endişesi gibi.. su varsa da hamur için kullanılacak olması, suyu kuyudan çıkaracak ip, kova ve sair aletlerin bulunmaması gibi.. Cenaze ve bayram namazlarının kaçırılması endişesi gibi.. Cuma ve vakit namazlarını kaçırma tehlikesi, teyemmüm almak için özür değildir. Çünkü bu iki tür namazın da bedelleri vardır. Cuma yerine öğle namazı kılınır, vakit namazlarının da kazası yapılır.    Üçüncüsü: Teyemmümün toprak, taş, kum gibi yer cinsinden temiz bir şey üzerinde yapılması. Odun, altın ve gümüş üzerine teyemmüm yapılmaz.  Dördüncüsü: teyemmümde mesh yapılan uzuvların tamamının mesh edilmesi. Beşincisi: Elin tamamı ya da çoğunluğu kullanılarak mesh edilmesi. İki parmakla mesh etmek caiz olmadığı gibi, iki parmağı tekrar tekrar kullanarak bütün uzvu mesh etse bu da caiz değildir. Abdest alırken başa mesh ederken ise böyle değildir. İki parmakla ayrı ayrı mesh ederek başın meshi gerçekleşebilir.  Altıncısı: Elin iç yüzünü iki defa yere vurmak. Bu vuruşlar aynı yere yapılsa da fark etmez. Ayrıca kişi, üzerine gelen toprağı, teyemmüm niyetiyle eline, koluna ve yüzüne sürse bu da teyemmüm yerine geçer.   Yedincisi: Teyemmüme mani olan, hayız, loğusalık ya da abdesti bozacak bir şeyin o anda olmaması.  Sekizincisi: Mum ve yağ gibi meshe mani bir şeyin vücutta bulunmaması.  Teyemmümün iki rüknü vardır: Birincisi iki elin ve kolun, ikincisi yüzün mesh edilmesi. 

الدرس الحادي والأربعون

شروط التيمم

يصح التيمم بشروط ثمانية. الأول: النية، وحقيقتها عقد القلب على الفعل، ووقتها عند ضرب يده على ما يتيمم به. وشروط صحة النية ثلاثة: الإسلام والتمييز والعلم بما ينويه. ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به، أحد ثلاثة أشياء: إما نية الطهارة أو استباحة الصلاة أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة. فلا يصلى به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا. 

الثاني: العذر المبيح للتيمم، كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر، وحصول مرض وبرد يخاف منه التلف أو المرض، وخوف عدو وعطش واحتياج لعجين، ولفقد آلة، وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد، وليس من العذر خوف فوت الجمعة والوقت. 

الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب. الرابع استيعاب المحل بالمسح. الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها، حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب، بخلاف مسح الرأس. 

السادس أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد. ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم. السابع انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث. الثامن زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم. وركناه مسح اليدين والوجه. 

 

Tümünü göster