WISE Enstitüsü

min read. - Post Date: 08/23/2022
Clap

 

Misyonumuz:

WISE (Hikmet İslamî Araştırmalar ve Eğitim) Enstitüsü, İslam’ın bilimsel ve akademik çalışmalarla doğru anlaşılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Faaliyetlerini bulunduğu ülkenin hukuki mevzuatına uygun olarak yürütmektedir. Çalışmalarını Kur’an, Sünnet ve diğer temel dini esaslara dayandırır. Uzman kişilerin bilgi birikiminden yararlanarak yeni uzmanlar yetiştirme projeleri geliştirir ve modern iletişim araçlarını kullanarak günümüz problemlerine pratik çözümler sunar. WISE ayrıca, bu hedef doğrultusunda çalışan kurum ve kişilere danışmanlık hizmetleri sunar ve onlarla ortak projeler geliştirir.

 

Vizyonumuz:

WISE (Hikmet İslamî Araştırmalar ve Eğitim) Enstitüsü olarak vizyonumuz, İslam'ın geniş ilimler yelpazesi ve zengin düşünce mirası çerçevesinde doğru anlaşılmasını sağlamaktır. Bunun için ihtiyaç duyulan titiz, bilimsel, akademik çalışmalar hazırlamaktır. Bugün bilginin hızla çoğalması ve bilgiye ulaşımın çok kolaylaşmasını dikkate alarak doğru bilgi ve tutarlı düşünceye ulaşabilmek için yorum ve yöntem üzerine dersler ve çalışmalar yapan bir merkez haline gelmektir. Kur’an, Sünnet ve temel dini esaslara dayanan ilim, hikmet ve pratik çözümlerle günümüz meselelerine cevap verebilecek bilgili ve yetkin bireyler yetiştirmeyi, birlikte çalışmalar yapabilmeleri için onlara destek sağlamayı hedeflemektir. Diğer kurumlarla yaptığı işbirliği ile yenilenmeyi ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek, insanlığın entelektüel ve manevi gelişimine önemli katkılarda bulunmaktır.

 

Hedeflerimiz:

 • Bilgi adına kaynak üretimi ve dini konularda danışmanlık sağlamak.
 • İmam Hatip ve ilahiyat öğrencileri için ders halkaları oluşturulmasını teşvik ve tavsiye etmek. Böylelikle okul müfredatını desteklemek.
 • Dini alanda hizmet eden kişi ve kuruluşların bilgi ve tecrübe adına ihtiyaçlarını karşılamak.
 • Hizmet Hareketi mensuplarına dini hizmet veren müesseseler arası koordinasyon çalışmaları yapmak, dini alanda ortak projeler geliştirmeye katkı sağlamak ve bilgi ve tecrübe aktarımında yardımcı olmak.
 • Enstitünün Yönetim Kurulu’nun ihtiyaçlara göre vereceği görevleri yerine getirmek.

 

Departmanlar:

Eğitim Departmanı:

 • Her seviyedeki hizmet insanının dini hayatını ve hizmet prensiplerini geliştirecek projeler ve programlar hazırlar.
 • Ders ve sohbet verenlerin eğitimi için uygulamalı projeler hazırlar.
 • Farklı seviyelerdeki (lise, üniversite, yüksek lisans, doktora) öğrencilere yönelik İslami ilimlerde ders halkaları oluşturulmasını teşvik ve tavsiye eder.

 

İlmî Araştırmalar Departmanı:

 • Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Usul gibi alanlarda ilmî heyetler oluşturur. Bu alanlarda çalışmalar yapar, dersler organize eder ve sesli, yazılı, görüntülü ürünler çıkarır.
 • Risale-i Nur ve Fethullah Gülen Kitaplığı eserleri üzerinde çalışmalar yapar.
 • Eğitim departmanına müfredat ve doküman hazırlama konularında destek sağlar.
 • Toplumdan gelen yeni sorulara cevaplar hazırlar. Konulu makale ve eserler yayınlar.
 • Panel, workshop düzenler. Hakemli dergi çıkarma çalışmaları yapar.
 • Dinî kurumlar için müfredat ve doküman hazırlanmasına yardımcı olur. Seminerlerini verir.

 

Medya Departmanı:

 • Her ilim dalının çalışmalarını sesli, görüntülü, yazılı olarak yayınlayabileceği bir platform oluşturur.
 • Online olarak ilahiyat öğrencilerine yönelik dersler ve akademik müzakereler düzenler.
 • Medya ürünleri hazırlar. İngilizce yayınlar için uzman kimselerle işbirliği yapar.
 • Genele hitap eden İslamî ilim dallarında ders ve sohbetler, akademik çevrelere de akademik çalışmalar sunar.

 

WISE Gönüllüleri:

 • WISE Enstitüsü, dünya genelinde gönüllüleri vasıtasıyla ilmî bir network oluşturur.
 • Gönüllüler çevrelerinde dinî ilimlerde çalışmaları olan kimselerin bir araya gelmelerini temin ederler.
 • Bulundukları çevrede ilmî/dinî beslenme programları organize ederler.
 • Düzenli toplantılar yaparak akademik ve ilmi gelişimleri takip ederler.
 • Ders halkaları oluşturur ve yerel programların planlanmasında yardımcı olurlar.
 • WISE Enstitüsü’nün proje çalışmalarına destek verir ve koordinasyon toplantılarına katılırlar.

 

İş Birlikleri:

 • WISE, ilişkide olduğu dini kurumlarla proje temelli ortak çalışmalar yapar. Ülke içi ve ülke dışında kendisi gibi hizmet eden akademik ve dini kurumlarla birlikte organizasyonlar hazırlar, projeler geliştirir ve araştırmalar yapar. Dünyanın farklı yerlerindeki temsilciliklerle iş birliği gönüllülük esasına göre cereyan etmektedir.

 

İletişim: Daha fazla bilgi için lütfen www.wiseinst.org web sitemizi ziyaret ediniz.

 

min read. - Post Date: 08/23/2022